Τα εν οίκω και… εν δήμω

  • Όσα δεν φέρνει η ώρα τα φέρνει η στιγμή….
21 Ιουλίου 2014: Μια ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Τυπογραφείο. Έπαψε με νόμο η καταβολή της εισφοράς των εταιρειών υπέρ του ΤΑΠΕΤ, οδηγώντας σε σταδιακό μαρασμό και κλείσιμο το Ταμείο που επί χρόνια στάθηκε στο πλευρό και βοήθησε το εισόδημα εκατοντάδων εργαζομένων και συνταξιούχων του Εθνικού Τυπογραφείου. Κι έπεται μια άλλη ιστορική ημερομηνία η 1-1-2015, η ημέρα που θα σταματήσει οριστικά και κάθε  δημοσίευμα που αφορά τις εταιρείες στερώντας μας από ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας.
Η κατάργηση της εισφοράς του 5% στο ΤΑΠΕΤ αποτέλεσε μια δυσάρεστη εξέλιξη κι έβαλε ταφόπλακα σε μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε με το κούρεμα των αποθεματικών, συνεχίστηκε με τις δυσκολίες στην έγκριση των ενταλμάτων, κορυφώθηκε με την κατάργηση των δημοσιευμάτων, που αιμοδοτούσαν το Ταμείο κι ολοκληρώθηκε στη συνέχεια με τον νόμο που κατήργησε οριστικά σχεδόν όλες τις εισφορές υπέρ τρίτων. Μια πορεία που βήμα-βήμα και όχι τυχαία, γκρέμισε άλλη μια κατάκτησή μας.

  • Τεράστια η έλλειψη προσωπικού στη διεύθυνση φωτοστοιχειοθεσίας και δη στην απογευματινή βάρδια, σε βαθμό που κάποιες φορές καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, έως και αδύνατη, η λειτουργία της. Αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς μόνο την τελευταία πενταετία (2010-2014) αποχώρησαν 131 υπάλληλοι εκ των οποίων 44 απασχολούνταν στις δυο διευθύνσεις φωτοστοιχειοθεσίας. Η λύση του προβλήματος είναι μόνο η πρόσληψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού. Οι όποιες προσπάθειες γίνονται αυτή τη στιγμή, όσο φιλότιμες και «δίκαιες» κι αν είναι, μπορούν να φέρουν «ανακούφιση» στους ήδη φορτωμένους υπαλλήλους της απογευματινής  βάρδιας και προσωρινή εκτόνωση στο πρόβλημα, αλλά όχι να το λύσουν οριστικά. Και ίσως ήρθε η ώρα η υπηρεσία να κινηθεί αποφασιστικά προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι πέντε προσλήψεις του κλάδου ΔΕ4 Γραφικών Τεχνών που παραμένουν σε εκκρεμότητα και να εξαιρεθεί το Εθνικό Τυπογραφείο από το πάγωμα των προσλήψεων.