Λεπίδι στις υπερωρίες του 2004

Για να χρηματοδοτηθεί η μερική απασχόληση;

Με δραστική περικοπή έναντι του περσινού ποσού, εγκρίθηκε το κονδύλι των υπερωριών του Εθνικού Τυπογραφείου για το τρέχον έτος 2004. Η εγκριθείσα πίστωση ανέρχεται σε 350.000 ευρώ έναντι 483.000 ευρώ του 2003. Το ποσοστό της μειώσεις είναι 28% και τούτο πρακτικά σημαίνει ότι αντί του κατώτατου ορίου των 35 ωρών ανά δίμηνο που ελάμβανε κάθε υπάλληλος, φέτος θα λαμβάνει 20 ώρες.

Καθόλου τυχαία αυτή η γενναία περικοπή που, ας σημειωθεί, διαπερνά όλο το φάσμα του δημοσίου και αποτελεί μέρος της πολιτικής για εξεύρεση πόρων ώστε να χρηματοδοτηθεί η εξαγγελθείσα «μερική απασχόληση» από την κυβέρνηση.

Δηλαδή ξαναμοιράζοντας τη φτώχεια, χτυπιέται η ανεργία;

1/2004