Σχέδιο ή, διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο το Εθνικό Τυπογραφείο…


Οι συνάδελφοι γράφουν…


Μία πρόταση !

Πώς θα κάνουμε το Εθνικό Τυπογραφείο καλύτερο;

Πρέπει να θέλουμε όλοι να γίνει καλύτερο.

Πρέπει όλοι να προσφέρουμε κάτι για αυτό, μία πρόταση.

Πρέπει όλοι να σκεφτούμε για το πώς είναι δυνατό να γίνει καλύτερο…

Να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει από το νέο νόμο, το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, τον παλιό οργανισμό με τις τροποποιήσεις του, την αύξηση της παραγωγής και την αντίστοιχη μείωση των εργαζομένων και φυσικά τις αλλαγές στην κοινωνία, στην πολιτική και στην αγορά.

Προτεραιότητες; Ο καθένας μας έχει πολλές…!

Το Εθνικό Τυπογραφείο όμως πρέπει να αντιμετωπίσει εχθρούς και φίλους.

Πρώτη προτεραιότητα.

Aυτό που κινδυνεύει, αυτό που θέλουν να πάρουν, τα δημοσιεύματα των εταιρειών.

Στόχος: να ολοκληρώνονται γρήγορα, σε μία-δύο μέρες, αυθημερόν.

Γίνεται; Όλα γίνονται, να το παλέψουμε…

Τότε το βασικό επιχείρημα των «άλλων» για την απίστευτη καθυστέρηση της γραφειοκρατίας καταρρέει και το επιχείρημα της διαφάνειας στην αγορά, στην ανάπτυξη της χώρας και στη δημόσια ζωή υπερισχύει.

Μπορούμε;

Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος.

Δεύτερη προτεραιότητα.

Aυτό που παρουσιάζει προβλήματα: το σύστημα παραγωγής, η ροή παραγωγής, η παραγωγή, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα …

Τρίτη προτεραιότητα.

Το Εθνικό Τυπογραφείο δε γίνεται καλύτερο με μπαλώματα, ούτε με ευχολόγια, ούτε με υποσχέσεις, κάτι πρέπει να γίνει!

Αλλιώς… θα κλείσει ή θα παραχωρηθεί. Είναι και στο πρόγραμμα!

Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, μόνο ένας και ανηφορικός.

…Να γίνει το Εθνικό Τυπογραφείο καλύτερο.

Μιχάλης Κουτσολιάκος