Το Δημόσιο βλάπτει σοβαρά την υγεία

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας» (3/1/2008), το ελληνικό Δημόσιο δείχνει απόλυτη αδιαφορία για την υγεία του μισού εκατομμυρίου δημοσίων υπαλλήλων που απασχολεί, ενώ ήδη από το 1995 το Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων είχε εντοπίσει σε έκθεσή του 1.225 βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους καθημερινά εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε γραφείο κι έχουν να κάνουν με κακό φωτισμό, χημικές ουσίες, θόρυβο, μικροκλίμα και βιολογικούς παράγοντες.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, διαπιστώθηκε ότι 8 στους 10 δήμους κι όλοι οι οργανισμοί και τα υπουργεία (εκτός από ΔΕΗ, ΕΘΕΛ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ελάχιστων άλλων εξαιρέσεων) δεν έχουν καν γιατρό εργασίας ούτε τεχνικό ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ενήμεροι γύρω από το θέμα και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγραφή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα και οι εργαζόμενοι-θύματα σπανίως βρίσκουν το δίκιο τους. Δεν έχει ακόμα ορισθεί νομικά τι είναι επαγγελματική ασθένεια και ατύχημα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν έχουν επίσης προσδιοριστεί τα όρια των βλαπτικών παραγόντων σε μια εργασιακή μονάδα και ποιος σε τελική ανάλυση είναι αρμόδιος για την τήρηση της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, το πόρισμα της έρευνας αναφέρει: «Μόνον ορισμένες ΔΕΚΟ έχουν δραστηριοποιηθεί (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) έστω και αποσπασματικά. Στις δημόσιες υπηρεσίες, πλην εξαιρέσεων, δεν έχει γίνει ούτε αυτή η τυπική ανάθεση καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, που είναι σε ισχύ, δεν υπάρχει η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας και οι αντίστοιχες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ως κοινές ασθένειες και ατυχήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, παρ’ όλο που πριν από την ψήφισή του προηγήθηκε ειδική μελέτη επί του θέματος και διατυπώθηκαν από την ΑΔΕΔΥ συγκεκριμένες προτάσεις. Κάθε επιπλέον σχόλιο για την εφαρμογή των θεσμών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, περιττεύει».

Είναι φανερό ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν αρκεί η απλή καταγραφή του προβλήματος, αλλά ούτε και οι επιστολές τύπου Ποντίου Πιλάτου, όπως αυτή που, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έστειλε Διευθύντρια του Υπουργείου Εσωτερικών το 2004 και περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα, στη νέα τότε πολιτική ηγεσία, την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο. Εξάλλου όλες αυτές οι αναφορές απλά διαπιστώνουν όσα καθημερινά οι εργαζόμενοι βιώνουμε και τίποτα παραπάνω. Χρειάζεται, λοιπόν πριν να είναι πολύ αργά, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να απαιτήσουμε τις ιδανικότερες για την υγεία μας συνθήκες εργασίας.

10/2008