Όταν η διεκδίκηση γίνεται συνδιοίκηση και συνδιαχείριση…


Στις 25/5/2009 υπογράφτηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης σύμβαση, σύμφωνα με την οποία το 2% τω κοινοτικών πόρων που κατευθύνονται στην κατάρτιση και την απασχόληση από το Δ΄ ΚΠΣ θα διαχειριστούν ΓΣΕΕ και εργοδοτικοί φορείς. Οι εκπρόσωποι δηλαδή των εργαζομένων, ή καλύτερα οι εργατοπατέρες, μαζί με τους εργοδότες θα διαχειριστούν 50 εκατ. ευρώ για τη «δημιουργία προγραμμάτων απασχόλησης». Δηλαδή αντί η επίσημη συνδικαλιστική ηγεσία των εργαζομένων να διεκδικήσει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, προχωρά στην δημιουργία ενός πλέγματος καρεκλοκένταυρων συνδικαλιστών οι οποίο θα παρεμβαίνουν, ποιος ξέρει πώς, για την «προώθηση ζητημάτων απασχόλησης, ανεργίας και κατάρτισης».

Κάποιος θα πρέπει να θυμίσει στους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ ότι η «προώθηση ζητημάτων απασχόλησης, ανεργίας και κατάρτισης» δεν γίνεται όταν καθόμαστε στο ίδιο συνδιαχειριστικό τραπέζι με τους εργοδότες αλλά με αγώνες, που έχουν ξεχάσει, με απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις. Αυτό το δρόμο γνωρίζουν και εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι, αυτός είναι ο σωστός.