Κατάληψη Υπουργείου Δοιοκητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Τη Πέμπτη 29-9-2011 μετά από σχετική απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι προχωρήσαμε σε συμβολικές καταλήψεις δέκα υπουργείων. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την αρωγή υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου και του Εθνικού Τυπογραφείου, προχωρήσαμε αντίστοιχα σε κατάληψη του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου.