Θάλαμος αερίων η αίθουσα του εικονοθέτη

Παρότι το Εθνικό Τυπογραφείο αναπαλαιώθηκε εκ βάθρων και διαρκώς γίνεται πολύς λόγος για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, εν τούτοις, ορισμένοι χώροι λειτουργούν με τις χειρότερες των συνθηκών και τους εργαζόμενους να δεινοπαθούν.

Ένας τέτοιος χώρος, είναι η αίθουσα του εικονοθέτη στη Διεύθυνση Φωτοστοιχειοθεσίας, όπου λειτουργούν τα δύο μηχανήματα και τροφοδοτούνται με λίαν επικίνδυνα χημικά υγρά, εκπέμποντας αποπνικτικές αναθυμιάσεις που εισπνέονται από τους εργαζόμενους.

Εκτός από τους δύο μικρούς αγωγούς εξόδου αναθυμιάσεων των δύο εικονοθετών, μόνος εξαερισμός της αίθουσας είναι το… παράθυρο. Επειδή η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης δεν χωρεί αναβολή, επιβάλλεται «εδώ και τώρα» να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας των συναδέλφων.

2/2004