ΟΛΟΙ στην 24ωρη απεργία στις 22 Μαρτίου

Στα μέσα Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το 2007. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Αλογοσκούφη θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους αυξήσεις 3,5% που «θα αυξήσουν τα εισοδήματά τους σε ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον προβλεπόμενο πληθωρισμό». Για άλλη μια φορά η «δημιουργική λογιστική» θριαμβεύει και η κοροϊδία πάει σύννεφο.

Κατ’ αρχήν η αύξηση του 3,5% αφορά μόνο τον βασικό μισθό και όχι το σύνολο των αποδοχών. Έτσι, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΑΔΕΔΥ, μιλάμε τελικά για αυξήσεις κάτω του 2%.

Οι αυξήσεις αυτές είναι ονομαστικές και όχι πραγματικές, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός επίσημα ήταν 3,3% για το 2006 και προβλέπεται να κινηθεί στο 3% για το 2007. Άρα οι όποιες αυξήσεις, είτε 3,5% είτε 2% σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, δεν καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης του εισοδήματός μας.

Στον προϋπολογισμό του 2007 προβλέπεται αύξηση των άμεσων φόρων κατά 4,8% και των έμμεσων φόρων κατά 8,8% , δηλαδή πάλι πάνω από την υποτιθέμενη αύξηση του 3,5%. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, αν εξαιρέσουμε κάποιες ελαφρύνσεις που αφορούν κυρίως τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, το βάρος για άλλη μια φορά θα πέσει στις πλάτες των χαμηλά και μεσαία αμειβόμενων μισθωτών και συνταξιούχων.

Όλοι λοιπόν στην απεργία στις 22 Μαρτίου

Όχι στις αντιλαϊκή εισοδηματική πολιτική λιτότητας

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Όχι στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που εκχωρούν όλο και περισσότερα στο ιδιωτικό κεφάλαιο

Παλεύουμε για πραγματικές αυξήσεις στο κόστος της ζωής

Ας δείξουμε ότι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο δεν έχουμε αλλοτριωθεί.