Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Σήμερα, ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στην Ελλάδα είναι περίπου 700.000. Είναι φανερό ότι στόχος της κυβέρνησης όταν ανοίγει και αυτό το ζήτημα, είναι τουλάχιστον ο περιορισμός τους. Χωρίς να δημοσιοποιούνται ούτε να είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες οι προθέσεις της, αφήνονται να διαρρεύσουν στον Τύπο διάφορες πληροφορίες για απένταξη πολλών επαγγελμάτων και ένταξη κάποιων άλλων που δεν ήταν στη λίστα. Το βέβαιο είναι ότι το «ισοζύγιο» εντάξεων και απεντάξεων θα είναι συντριπτικά αρνητικό για τις πρώτες, με την όποια συζήτηση να γίνεται έξω από τους εργασιακούς χώρους, δηλαδή έξω από τους χώρους όπου καθημερινά οι στατιστικές δείχνουν χαμηλότερο μέσο όρο ζωής των εργαζομένων στα ΒΑΕ και συσσωρευμένα, εργατικά ατυχήματα, προβλήματα υγείας , κούραση και ασθένειες.

Πιο συγκεκριμένα, οι επεξεργασίες της Επιτροπής που έχει αναλάβει τη σχετική μελέτη, διαμορφώνουν μια κατηγοριοποίηση του επαγγελματικού κινδύνου σε 4 επίπεδα. Καθένα από αυτά, θα αντιστοιχεί σε διαφορετική πριμοδότηση και ύψος πλασματικού χρόνου ασφάλισης, ο οποίος και θα αφαιρείται από το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και θα κυμαίνεται από 5 έως 20%, ανάλογα με μια σειρά παραγόντων, όπως οι ιονίζουσες ακτινοβολίες, τα επικίνδυνα βιολογικά υλικά, οι ερεθιστικοί και τοξικοί χημικοί παράγοντες, οι εισπνεόμενοι ρύποι, η υψηλή στάθμη θορύβου, η ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, η εργασία σε βάρδιες, η εργασία σε μη φυσιολογικές συνθήκες ύψους ή βάθους υπό την επιφάνεια της γης ή της θάλασσας, το περιβάλλον με μηχανήματα που έχουν κινητά μέρη και οι ιδιαίτεροι παράγοντες πρόκλησης άγχους.

Παράλληλα, με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται το δεύτερο σκέλος των προτάσεων, που θα αφορά το ξεκαθάρισμα των επαγγελμάτων, τα οποία θα ενταχθούν στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών.

Και όλα αυτά ερήμην των εργαζομένων, ειδικά του δημοσίου. Η ΑΔΕΔΥ ούτε απαιτεί, αλλά ούτε και έχει θέσεις γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα. Από την άλλη μεριά, είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, ενώ συμμετείχε στην Επιτροπή για την αναθεώρηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αποχώρησε από αυτήν, εξαιτίας του ότι η κυβέρνηση εμμένει στη διάσπαση των ΒΑΕ σε τέσσερις κατηγορίες και στην αναθεώρηση της σχετικής λίστας κάθε 5 χρόνια! Η ΓΣΕΕ, μάλιστα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για κρυφό σχέδιο κατάργησης της λίστας των ΒΑΕ.

Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο έχουμε ένα λόγο παραπάνω να παρακολουθούμε στενά αυτό το ζήτημα. Έχοντας ήδη κερδίσει το χαρακτηρισμό του χώρου του Τυπογραφείου ως ανθυγιεινού, θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε τις κατακτήσεις μας και να τις διευρύνουμε με όποια πλεονεκτήματα αυτό συνεπάγεται για τους όρους συνταξιοδότησής μας.

Ζήτημα που θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το, έτσι κι αλλιώς, ανοιχτό θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο και των μαζικών προσλήψεων μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού.

10/2008