Διευκρίνιση περί καταρτιζομένων

Σε πρωτοσέλιδο άρθρο του προηγούμενου φύλλου μας με τίτλο «Πώς η μονιμότητα καταργείται στην πράξη», αναφέραμε ότι «επιστρατεύονται οι κάθε λογής συμβάσεις και… καταρτίσεις. Έτσι η δουλειά βγαίνει (κακήν κακώς) και οι πελατειακές σχέσεις εξυπηρετούνται, με τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σε ομηρία, να ζουν με την ελπίδα του μόνιμου διορισμού». Επειδή η φράση «κακήν κακώς» εξελήφθη από καταρτιζόμενη (στο πλαίσιο των STAGE) ως έμμεση μομφή για την εργασιακή επάρκεια των μη μόνιμων εργαζομένων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η φράση μας αφορούσε στο γενικότερο πρόβλημα ροής και διεκπεραίωσης των εργασιών στο Εθνικό Τυπογραφείο και όχι στην επάρκεια ή μη των φιλότιμων καταρτιζομένων.