Οι πελατειακές σχέσεις της «επανίδρυσης» καλά κρατούν…


* 120.973 προσλήψεις μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού
* 550.000 προσλήψεις κάθε είδους ελαστικών μορφών απασχόλησης (συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, αναπληρωτές, συμβάσεις έργου κ.λπ.) στο Δημόσιο για το χρονικό διάστημα 7-3-2004 έως 30-6-2008 («Ελευθεροτυπία», 6-8-2008).

Είναι για άλλη μια φορά φανερό αυτό που επιχειρείται: Μείωση, σε βαθμό μηδενισμού, του μόνιμου προσωπικού και αθρόες προσλήψεις με κάθε είδους ελαστικές μορφές απασχόλησης, χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε τους «εκπαιδευόμενους» των 500€ στα προγράμματα stage. Χαρακτηριστική και η κατάσταση στο Εθνικό Τυπογραφείο: Δεν εγκρίθηκε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού το 2008 παρά μονάχα 15 συμβάσεις έργου, με τους χώρους να στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού και τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις να εντείνουν το πρόβλημα.

Είναι φανερό γιατί η κυβέρνηση προκρίνει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στο Δημόσιο. Κρατά ένα μεγάλο μέρος των «αυριανών ψηφοφόρων» σε πολιτική ομηρία, διαιωνίζοντας τις πελατειακές σχέσεις και τη ρουσφετολογία, ενώ σιγά- σιγά απαλλάσσεται από τα «ενοχλητικά» δικαιώματα των μόνιμων εργαζόμενων. Η επίσημη συνδικαλιστική ηγεσία απλά ψελλίζει και μένει σ’ εμάς όλους να παλέψουμε για να διεκδικήσουμε ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ.