Εκλογές για το 34ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Στις 26 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου του ΣΠΕΤ στο 34ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

Ψήφισαν: 257

Άκυρα: 2

Λευκά: 13

Έγκυρα: 242

ΔΑΚΕ: 125

ΠΑΣΚ: 59

ΑΚΕΤ: 42

ΔΕΕ: 16

Εκπρόσωπος του ΣΠΕΤ εξελέγη ο –και πρόεδρός του– συνάδελφος Βασίλης Γεωργίου.

Στο 34ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ που πραγματοποιήθηκε στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2010 τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: (μέσα στη παρένθεση αναγράφονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 33ου συνεδρίου το 2007)

Ψήφισαν: 842 (816)

Άκυρα- Λευκά: 4 (3)

Έγκυρα: 838 (813)

ΠΑΣΚ: 376- 38 έδρες (346- 36 έδρες)

ΔΑΚΕ: 236- 24 έδρες (269-28)

ΤΑΞ. ΔΗΜΟΣ/ΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΜΕ): 96- 10 έδρες (89 -9 έδρες)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ/ΔΗΜ. ΑΡ.): 84- 9 έδρες (72- 8 έδρες)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 43- 4 έδρες (34- 4 έδρες)

ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ- ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 3- 0 έδρες (3-0 έδρες)