Σκάνδαλο! ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ υπερψήφισαν σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού ερήμην των εργαζομένων.

Μπορεί το ΔΣ ενός συλλόγου εργαζομένων να ψηφίσει (κατά πλειοψηφία) σχέδιο τροποποίησης οργανισμού ερήμην των εργαζομένων; κι όμως, μπορεί!

Περιφρονώντας κάθε διαδικασία και εν ονόματι οφέλους που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι… δεν γνωρίζουν, η πλειοψηφία του ΣΠΕΤ (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ) υπερψήφισε σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Εθνικού Τυπογραφείου, στο πλαίσιο, όπως αποδείχθηκε, προειλημμένων αποφάσεων.

Εδώ και χρόνια κλωθογυρίζει άκαρπη η μερική τροποποίηση του Οργανισμού, ώστε να αποτυπωθούν σ’ αυτόν οι νέες πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί στο Ε.Τ.

Και ξαφνικά, εν μέσω καλοκαιριού, με μια εσπευσμένη κίνηση, ο κ. Ειδικός Γραμματέας του Ε.Τ. υπέβαλε προς τον Σύλλογο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για μερική τροποποίηση του Οργανισμού, επί του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις του συλλογικού οργάνου.

Ανεξάρτητα από τις ατέλειες και τα λάθη, τα θετικά (γιατί έχει θετικά) η αρνητικά στοιχεία που το εν λόγω Σχέδιο περιέχει, το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μας, σε μια τροποποίηση Οργανισμού είναι πρωτίστως η επίλυση (στο μέτρο του δυνατού) των πάσης φύσεως δυσλειτουργιών αλλά και η ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων, αφού προηγηθεί ανοιχτός διάλογος.

Αυτή η διαδικασία δεν τηρήθηκε. Με συνευθύνη ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ. Κι όσο θέλει ας απολογείται η «προοδευτική» ΠΑΣΚ ότι είναι «παραμύθι» η συνεργασία της με τη ΔΑΚΕ. Αγκαλιά πάνε. Άλλωστε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δε θέλει.

Στη συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου, με θέμα «Μερική τροποποίηση Οργανισμού του Ε.Τ.», η πλειοψηφία του ΔΣ του ΣΠΕΤ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ) με περισσή πρεμούρα (γιατί;) και με το επιχείρημα ότι το προτεινόμενο Σχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση και προς όφελος του προσωπικού, απέρριψε μετά βδελυγμίας κάθε σκέψη και πρόταση για αναβολή της συζήτησης επί της ουσίας, ώστε να ενσωματωθούν προτάσεις και απόψεις, αφού ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι και γνωρίζουν καλύτερα πάσης άλλης «αυθεντίας», τα προβλήματα του αντικειμένου εργασίας τους.

Ποιοι, λοιπόν, εκτίμησαν ότι με δύο τμήματα (σάρωσης και οπτικής καταγραφής), τα οποία όντως έχουν αντικείμενα και δικαιολογείται απολύτως η ύπαρξή τους (το SCANER λειτουργεί εδώ και καιρό ως τμήμα, με πολλά προβλήματα λόγω ελλείψεως προσωπικού), μπορεί να στηθεί νέα διεύθυνση (Προετκύπωσης ονομάζεται) παίρνοντας, όμως, άλλα δύο τμήματα από άλλη διεύθυνση; Πρόκειται για διεύθυνση – υβρίδιο, για να θυμηθούμε έναν παλιό χαρακτηρισμό μας, σε ανάλογο φαινόμενο. Δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς του «υποβολείς».

Ποιο το όφελος για το προσωπικό, εκτός από το βόλεμα – κουστουμάκι ενός ακόμα διευθυντή;

Σε κάθε περίπτωση, αν το προσωπικό γνώριζε και ενέκρινε ενώπιον Γενικής Συνέλευσης όπως συνέβη κατά το παρελθόν, τις όποιες τροποποιήσεις, τα λόγια θα περίττευαν.

Και αυτή η διαδικασία, για μας, δεν είναι «λεπτομέρεια», είναι η μέγιστη ουσία.

Γι΄ αυτό ο εκπρόσωπος μας αποχώρησε από τη χθεσινή συνεδρίαση, μη θέλοντας να νομιμοποιήσει μια προκλητική μεθόδευση.

Όσο για το επιχείρημα μελών της πλειοψηφίας ότι ο Σύλλογος είναι για να παίρνει αποφάσεις (μακάρι να ήταν τόσο αποφασιστικός σε όλα), απαντάμε: Ναι, αλλά όχι ερήμην του προσωπικού, το οποίο εκπροσωπεί.

ΖΗΤΟΥΜΕ, έστω και τώρα:

Ενημέρωση και Γενική Συνέλευση των εργαζομένων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

25-07-2008