Περικοπές μόνο για τους εργαζόμενους…

Δημοσιεύθηκε η «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 1763/Β΄/4-8-2011)

Την ώρα που η κυβέρνηση κλείνει σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιους οργανισμούς με πρόσχημα την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας, ο κ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συστήνει το Γραφείο του επιβαρύνοντας το προϋπολογισμό με 447.540 ευρώ για το τρέχον έτος και 895.280 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2012 και 2013.

Τη στιγμή που σαρώνεται με απολύσεις το δημόσιο, ο κ. Βενιζέλος συστήνει δέκα (10) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Ο μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το γραφείο του μας προϊδεάζει για τον όγκο της δουλειάς του: περικοπές, απολύσεις, «εφεδρεία», ανεργία, αύξηση φόρων, χαράτσια, τέλη….