…Και περί Ολομελειών

Η διεξαγωγή των ολομελειών κατά Διεύθυνση στο Εθνικό Τυπογραφείο είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως για μια υπηρεσία όπως η δική μας, που η εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγική διαδικασία και που οι εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα το παραγωγικό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του Συλλόγου για τα καθημερινά εργασιακά προβλήματα, όπως αυτό εκφράζεται απ’ τη διεξαγωγή των Ολομελειών (αρκεί αυτό το ενδιαφέρον να μην καταλήξει στις καλένδες).

Το ενδιαφέρον πρέπει να γίνει πράξη για να λύσει τα προβλήματα και να ικανοποιήσει τα εργασιακά αιτήματα.

Με αφορμή τις Ολομέλειες των Δ/νσεων Φωτοστοιχειοθεσίας και Εκτ/σεων-Βιβλ/σίας (ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν και οι υπόλοιπες), διατυπώθηκαν απ’ τους συναδέλφους, μια σειρά αιτημάτων – προβλημάτων, που αφορούν τις παραπάνω Δ/νσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τη διεξαγωγή της Ολομέλειας της Δ/νσης Φωτοστοιχειοθεσίας, υπογραμμίστηκε γι’ άλλη μια φορά με έμφαση από συνάδελφο, η ανθυγιεινότητα του χώρου του εικονοθέτη. Είναι ένα πρόβλημα που παρότι απαιτεί άμεση λύση, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο «ΔΕΛΤΙΟ» μας, ακόμα δεν έχει επιλυθεί. Δεν χωρεί άλλη καθυστέρηση.

Άλλο αίτημα της Δ/νσης Φωτοστοιχειοθεσίας, αφορούσε την ανάγκη να υπάρξει μελέτη προστασίας των χειριστών από την ακτινοβολία, εν όψει μάλιστα της τοποθέτησης καινούργιων οθονών.

Από τους συναδέλφους της Δ/νσης Εκτ/σεων – Βιβλ/σίας, τονίστηκε ο κίνδυνος τραυματισμών που προέρχεται από τον χειρισμό των μηχανισμών κυρίως από νέους εκπαιδευόμενους, όπως και η αδυναμία αντιμετώπισης ενδεχόμενων ατυχημάτων. Επίσης επισημάνθηκε ως αρνητικό στοιχείο ο κακός προγραμματισμός των εργασιών αλλά και η πλημμελής καθαριότητα των εργασιακών χώρων, οι οποίοι επιβαρύνονται από τις αναθυμιάσεις των μελανιών και των άλλων χημικών υλικών καθώς και από τα αιωρούμενα σωματίδια, δημιουργώντας μια άκρως ανθυγιεινή ατμόσφαιρα για τους εργαζόμενους.

Κοινά προβλήματα και των δύο διευθύνσεων αφορούσαν τη στενότητα και την κατανομή των εργασιακών χώρων, ενώ ομόθυμο αίτημα, που απηχεί τη θέληση του συνόλου των συναδέλφων, είναι η κατά Διεύθυνση ανάρτηση των καταστάσεων υπερωριών, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει συνολική εικόνα για την κατανομή τους.

Επιτέλους οι Ολομέλειες, πρέπει να αποτελέσουν πυρήνα αντιμετώπισης των καίριων προβλημάτων των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου κι όχι ευκαιριακή επαφή μικροπολιτικής εκτόνωσης.

5/2005