Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει…

- Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου  πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη. Τα θέματα της συνάντησης ήταν ουσιαστικά δυο:
1. Το ζήτημα της κατάργησης των δημοσιευμάτων των εταιρειών όπως αυτό τίθεται από σχετικό νομοσχέδιο. Στο ζήτημα αυτό  ο υπουργός ήταν απόλυτος στο ζήτημα της καταβολής χρημάτων από μέρους των εταιρειών για δημοσιεύσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο επικαλούμενος σχετική υπόδειξη του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, αντιμετώπισε θετικά την περίπτωση διατήρησης των δημοσιευμάτων, έστω και ατελώς, προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια του αρχείου, η διαφάνεια και η δημοσιότητα.
2. Το ζήτημα της ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων της αξιολόγησης του Εθνικού Τυπογραφείου. Απάντησε, επί λέξη, ότι δεν έχει «κακές σκέψεις» για την υπηρεσία και ότι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με το Εθνικό Τυπογραφείο. Ωστόσο, δεσμεύτηκε ότι δεν θα μας αιφνιδιάσει και θα μας καλέσει όταν τεθεί το ζήτημα.

- Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου   πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέματα:
1. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση των δημοσιευμάτων των εταιρειών.
2. Την διοργάνωση γλεντιού στην αίθουσα Γουτεμβέργιος για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης 20/2/2014.

Την Τετάρτη 7 Μαΐου  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα το νέο σύστημα αξιολόγησης. Αποφασίστηκε το ακόλουθο κείμενο το οποίο και κοινοποιήθηκε στην ΑΔΕΔΥ:
«To Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 αποφάσισε:
 Δηλώνουμε την αντίθεση μας στο σύστημα αξιολόγησης του Ν.4250/2014 και διεκδικούμε την κατάργησή του. Πίσω από αυτή την άδικη διαδικασία κρύβονται οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για νέες απολύσεις, άρση της μονιμότητας, κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικοποιήσεις. Στόχος είναι η πειθάρχηση και η τρομοκράτηση των εργαζομένων στο δημόσιο, το χτύπημα των συλλογικών διαδικασιών, το «διαίρει και βασίλευε» και αφορά όλους μας, ανεξαρτήτως του βαθμού εμπλοκής μας στη διαδικασία.
Το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν πρέπει να περάσει κι αυτό θα γίνει μόνο αν διαμορφωθούν οι όροι για μια μαζική και καθολική άρνηση εφαρμογής του.
Συμμετέχουμε στη σύσκεψη των επιτροπών αγώνα, των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων του δημοσίου που διοργανώνει η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 8 Μαΐου στο Πολυτεχνείο,  με στόχο τον  συντονισμό και την οργάνωση του απεργιακού μας αγώνα.
Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να πάρει απόφαση για απεργία άμεσα και πριν τις 19/5 ημερομηνία σύνταξης των αποφάσεων κατανομής των ποσοστώσεων, με αίτημα την κατάργηση των σχετικών διατάξεων.
Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να πάρει κάθε απαραίτητο μέτρο για να καλύψει τους συναδέλφους που θα απέχουν από τη διαδικασία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που με μαζικά και καθολικά χαρακτηριστικά θα οδηγήσουν στην κατάργηση του νέου συστήματος αξιολόγησης». 

- Την Πέμπτη 12 Ιουνίου  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα το νέο σύστημα αξιολόγησης. Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αυτό το θέμα την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014. Επίσης αποφασίστηκε να προταθεί στην Γ.Σ. η μη συμμετοχή του προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου στη διαδικασία και η υλοποίηση της απόφασης της ΑΔΕΔΥ για αποχή- απεργία από τα καθήκοντα της αξιολόγησης. 

Την Τρίτη 17 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας για την Πέμπτη 19 Ιουνίου.

- Την Πέμπτη 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία και εκφράστηκε η ομόφωνη διαφωνία των εργαζομένων του Εθνικού Τυπογραφείου με το νέο σύστημα αξιολόγησης και η πρόθεσή τους να ακολουθήσουν την απόφαση της ΑΔΕΔΥ περί αποχής- απεργίας από τα καθήκοντα της αξιολόγησης που σε αυτή την φάση σημαίνει αποχή από τη σύνταξη των εκθέσεων από τους αξιολογούμενους και παράδοσή τους στο Δ.Σ. του ΣΠΕΤ τα ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα.

- Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα την αξιολόγηση. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου που έβγαλε την απεργία της ΑΔΕΔΥ παράνομη και την επαναπροκήρυξη νέας απεργίας, επανεπιβεβαιώθηκε η απόφαση της Γ.Σ. για τη μη συμμετοχή στη διαδικασία των μελών του ΣΠΕΤ. Προς υλοποίηση αυτής της απόφασης πραγματοποιήθηκε σχετική συζήτηση-ενημέρωση με τους υπαλλήλους της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να μην προβούν στην σύνταξη των εκθέσεων των υπαλλήλων. 

- Την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου μετά την απεύθυνση του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού στους υπαλλήλους του τμήματος κατάστασης προσωπικού, ζητώντας την συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. στην οποία και αποφασίστηκε παρέμβαση στο γραφείο του, η οποία και πραγματοποιήθηκε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

- Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. με το ίδιο θέμα στην οποία και αποφασίστηκε η πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην οποία το Δ.Σ. κατέθεσε ομόφωνη πρόταση για προκήρυξη απεργίας- αποχής από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση. Λόγω μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τελικά τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Δ.Σ.

- Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έγινε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέματα την αξιολόγηση και την πραγματοποίηση τακτικής απολογιστικής συνέλευσης την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

- Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν νέες συνεδριάσεις του Δ.Σ. με το ίδιο θέμα.