ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΠΕΤ & ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΠΕΤ 2017

Ψήφισαν: 165
Άκυρα: 1
Λευκά: 7
Έγκυρα: 157

ΔΑΚΕ Ε.Τ.: Ψήφοι 95 - Έδρες 6
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Τ.: Ψήφοι 27 - Έδρες 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Τ.: Ψήφοι 21 - Έδρα 1
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Μ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ: Ψήφοι 14 - Έδρες 0ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ 2017

Ψήφισαν: 165
Άκυρα: 1
Λευκά: 11
Έγκυρα: 153

ΔΑΚΕ Ε.Τ.: Ψήφοι 91 - Αντιπρόσωποι 4
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Τ.: Ψήφοι 31 - Αντιπρόσωποι 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Τ.: Ψήφοι 19 - Αντιπρόσωπος 1
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Μ. - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ: Ψήφοι 12 - Αντιπρόσωποι 0