ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΠΕΤ 2015

Εγγεγραμμένοι: 184
Ψήφισαν: 169
Λευκά - Άκυρα: 3
Έγκυρα: 166

ΔΑΚΕ Ε.Τ.: Ψήφοι 86 - Έδρες 5
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Τ.: Ψήφοι 27 - Έδρες 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Τ.: Ψήφοι 24 - Έδρα 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Τ.: Ψήφοι 23 - Έδρα 1
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Τ.: Ψήφοι 6 - Έδρα 0