ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΤ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΔΑΚΕ Ε.Τ
98
4
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Τ
23
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Τ.
22
1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Τ.
19
1
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
12

ΛΕΥΚΑ
2

ΑΚΥΡΑ
2

ΣΥΝΟΛΟ
178
7