Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει…

Την Τετάρτη 14-11-2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα τα διαφαινόμενα σενάρια για τον νέο οργανισμό του Εθνικού Τυπογραφείου. Εκφράστηκε η ανησυχία του Δ.Σ. λόγω της απουσίας έγκυρης ενημέρωσης και αποφασίστηκε να εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα προκειμένου να γίνει γνωστό το τι διακυβεύεται για την υπηρεσία μας.

Την Δευτέρα 17-12-2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. στην οποία και αποφασίστηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ε.Τ. στην προγραμματισμένη απεργία της ΑΔΕΔΥ για τις 19 Δεκεμβρίου 2012.

Την Τετάρτη 9-1-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με αφορμή δημοσίευμα σχετικό με τη νέα δομή του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο οποίο το προτεινόμενο και επικρατούν σχέδιο για το Εθνικό Τυπογραφείο και τους εργαζομένους του, είναι η συρρίκνωση, σε βαθμό διάλυσης, της υπηρεσίας και η μείωση του προσωπικού κατά 67%!! Αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα, τον πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας, στον οποίο και να τεθούν οι ανησυχίες του Δ.Σ. και η πρόθεση του να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις σε περίπτωση που τα διαφαινόμενα σενάρια δεν διαψευσθούν. Επίσης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου.

Την Παρασκευή 11-1-2013 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, η οποία διακόπηκε προκειμένου το Δ.Σ. να συναντηθεί με τον Ειδικό Γραμματέα. Στη συνάντηση αυτή ο Ειδικός Γραμματέας, μετά από σχετική επίσκεψή του στον υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν διέψευσε τα σχετικά ανησυχητικά σενάρια. Μετά το πέρας της συνάντησης η Γενική Συνέλευση συνεχίστηκε, ενημερώθηκε το προσωπικό και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου με θέμα την προκήρυξη απεργίας.

Την Δευτέρα 14-1-2013 μετά από εκτενή συζήτηση, η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την πρόταση του Δ.Σ. για πραγματοποίηση προειδοποιητικής 24ωρης απεργίας την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 με βασικό αίτημα συνάντηση με τον υπουργό και ενημέρωση.

Την Πέμπτη 17-1-2013 πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα την καλύτερη προετοιμασία της 24ωρης απεργίας της 22-1-2013.

Την Τρίτη 22-1-2013, ημέρα της 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο. Η απάντηση του υπουργού ήταν οι παραταγμένες διμοιρίες των ΜΑΤ και η άρνηση συνάντησης με αντιπροσωπεία των εργαζομένων. Την επόμενη κιόλας ημέρα όμως ορίστηκε συνάντηση του υπουργού με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. για την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου.

Την Πέμπτη 24-1-2013 στη συνάντηση διαψεύσθηκαν τα διαφαινόμενα σχέδια διάλυσης του Εθνικού Τυπογραφείου και ο υπουργός δεσμεύθηκε για τη διατήρηση των δομών και όλου του υφιστάμενου προσωπικού της υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα της συνάντησης, και κυρίως το ζήτημα της διατήρησης των θέσεων εργασίας μας, κατ’ αρχήν μας ικανοποίησε. Ωστόσο, το ζήτημα των νέων δομών στο δημόσιο δεν έχει κλείσει, μόλις τώρα άνοιξε και δεν εφησυχάζουμε. Την ίδια κιόλας ημέρα απεστάλη και ηλεκτρονικά το προτεινόμενο σχέδιο.

Την Παρασκευή 25-1-2013 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση όπου ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι για το θετικό αποτέλεσμα της συνάντησης και δεσμεύτηκε το Δ.Σ. να μελετήσει το προτεινόμενο σχέδιο προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις για την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας και διασφάλιση του προσωπικού.

Την Τρίτη 5-2-2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη από μια σειρά οκτώ (8) συνεδριάσεων (5-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2, 26-2, 11-3 και 12-3) του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με αντικείμενο το νέο οργανόγραμμα του Εθνικού Τυπογραφείου. Αποφασίστηκε να προταθεί: α. η διάσπαση της προτεινόμενης υπερ-διεύθυνσης «Υποστήριξης και Λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου», που είναι αποτέλεσμα συνένωσης πέντε διαφορετικών διευθύνσεων, σε δυο διευθύνσεις: μια «Λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου» και μια «Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης» και β. η δημιουργία επτά (7) νέων τμημάτων, κατανεμημένων ανάλογα σε όλες τις διευθύνσεις. Τέλος αποφασίστηκε, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, να προταθεί η διατήρηση της υφιστάμενης κατανομής των θέσεων ευθύνης ανά κλάδο σε κάθε διεύθυνση.

Την Πέμπτη 28-3-2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με τον Ειδικό Γραμματέα στην οποία εκτέθηκαν οι προτάσεις του Δ.Σ. πάνω στο προτεινόμενο σχέδιο οργανισμού του Εθνικού Τυπογραφείου και εκφράστηκε η κατ’ αρχήν συμφωνία του για το περιεχόμενό τους, καθώς και η διάθεση υποστήριξή τους.

Την Τρίτη 2-4-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέματα: α. τη σύνταξη γραπτού αιτήματος για συνάντηση με τον υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και β. τη λειτουργία του κυλικείου.

Την Τρίτη 9-4-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. στην οποία εμφανίστηκε ο νέος ιδιοκτήτης του κυλικείου, στον οποίο και τέθηκαν οι όροι που το Δ.Σ. θέτει, όσον αφορά την ποιότητα και τις τιμές των παρερχομένων προϊόντων.

Την Τετάρτη 10-4-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα την πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να σταματήσει τη δημοσίευση σχετικών με τις Ανώνυμες Εταιρείες και Ε.Π.Ε. εγγράφων, όπως αυτή εκφράστηκε  σε συνάντηση παραγόντων του υπουργείου με τον Ειδικό Γραμματέα την Τρίτη 9-4-2013.

Την Πέμπτη 18-4-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα αίτηση έντεκα συναδέλφων του κλάδου ΔΕ4 Γραφικών Τεχνών με την οποία ζητούσαν οικονομική υποστήριξη ή διευκόλυνση από μέρους του Σ.Π.Ε.Τ. στο δικαστικό αγώνα που έχουν ξεκινήσει διεκδικώντας την εξομοίωση τους με τους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών (περισσότερα στη στήλη «Τα εν οίκω και… εν δήμω»).

Την Παρασκευή 10-5-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Τ. με θέμα την έγκριση από το Δ.Σ. της συμμετοχής του Σ.Π.Ε.Τ. στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την δημιουργία του «Κοινωνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».

Την Δευτέρα 20-5-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΠΕΤ στην οποία αποφασίστηκε η πραγματοποίηση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013.

Την Τρίτη 28-5-2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΠΕΤ με θέμα την συζήτηση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του απολογισμού πεπραγμένων του Δ.Σ. Αρχικά εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση πάνω στον απολογισμό πεπραγμένων.  Μπορεί ως προς το κείμενο του απολογισμού, με κάποιες πιθανές προσθήκες, να μπορούσαμε και να συμφωνήσουμε, εξάλλου πολλά από αυτά που αναφέρονται είναι προϊόν ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. Ωστόσο, θετική ψήφος στον απολογισμό σημαίνει πολιτική στήριξη του Δ.Σ., της πολιτικής του στάσης και της δράσης του. Κι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ψήφο πολιτικής στήριξης σε ένα Δ.Σ. που στην συντριπτική του πλειοψηφία στηρίζει τα μνημονιακά κόμματα της κυβέρνησης και την πολιτική της. Μετά από τη δική μας διαφωνία ο απολογισμός πεπραγμένων εγκρίθηκε με ψήφους 8 έναντι 1.